Loading...

Solatlah Walau Di Mana Pun Anda Berada..Melaksanakan solat adalah perintah Allah. Maka wajib dikerjakan dengan sungguh-sungguh dalam keadaan apapun. Bahkan kalau Nabi dan para sahabat melaksanakan solat walau keadaan perang sekalipun. Ini adalah keadaan kecemasan di mana orang tetap solat. Indah sekali gan. Yuk kita semak sama sama.

Secara bahasa solat berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna, doa. Sedangkan, menurut istilah, solat bermakna siri kegiatan ibadah khusus atau tertentu yang bermula dengantakbiratul ihramdan diakhiri dengansalam. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW telah memberikan amaran keras kepada orang yang suka meninggalkan solat, antaranya ia bersabda: Perjanjian yang memisahkan kita dengan mereka adalah solat. Barangsiapa yang meninggalkan solat, maka bererti dia telahkafir.

Nah! Untuk membangkitkan keperluan Iman kita, semak perjuangan saudara sesama muslim kita, yang hendak menegakkan solat.[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]


703302


[imagetag]


Dedic Ahmad
Solatlah Walau Di Mana Pun Anda Berada..
By Pemulung News
Published: 2013-01-23T03:07:00-08:00
Solatlah Walau Di Mana Pun Anda Berada..
5.0 99 reviews
Solatlah Walau Di Mana Pun Anda Berada..
Posted by: Risalahati Dedic Ahmad Updated at: 03:07