Loading...

Kelakuan Pelik Guru-Guru Di China Sewaktu Mengajar Dalam Kelas

Banyak pelajar yang nilai pelajarannya buruk kerana faktor gurunya yang tidak "asyik", seperti misalnya garang, tidak kreatif, dan monoton dalam mengajar sehingga para pelajar menjadi bosan dan tidak bersemangat.

Sesekali guru sebaiknya meengajak pelajar berjenaka untuk mencairkan suasana sehingga pelajar menjadi merasa segar. Nah, yang dilakukan para guru di China ini sangatlah lucu. Entah mereka sengaja atau tidak, yang pasti para guru di China berjaya meningkatkan indeks pendidikan para pelajar di negerinya.

[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]
[imagetag]


703302


[imagetag]
Dedic Ahmad
Kelakuan Pelik Guru-Guru Di China Sewaktu Mengajar Dalam Kelas
By Pemulung News
Published: 2013-02-20T23:37:00-08:00
Kelakuan Pelik Guru-Guru Di China Sewaktu Mengajar Dalam Kelas
5.0 99 reviews
Kelakuan Pelik Guru-Guru Di China Sewaktu Mengajar Dalam Kelas
Posted by: Risalahati Dedic Ahmad Updated at: 23:37